Предели изузетних одлика

Предео изузетних одлика „Taткова земуница“

Решењем о стављању под заштиту државе дела природног подручја планине Мали Јастребац бр. 633-3, СО Мерошина („Службени гласник општине Ниш“ бр. 33/1971) овај простор...