Предели изузетних одлика

Предео изузетних одлика „Власина“

Власина обухвата већи део Власинске висоравни у југоисточној Србији. На овој се висоравни налази вештачко језеро чија надморска висина прелази 1.000 m. Језеро је...

Предео изузетних одлика „Авала“

Авала је најсевернија шумадијска планина и својом висином од 506 m н.в. истиче се у ширем подручју Београда. Данашњи облик издужене купе добила је...

Предео изузетних одлика „Велико Ратно острво“

Велико и Мало Ратно острво налазе се у небрањеној плавној зони Дунава, због чега је изостао директан утицај урбане зоне Београда, који га окружује...

Предео изузетних одлика „Долина Пчиње“

Долина Пчиње се налази у југоисточној Србији. Обухвата подгорину планина Козјак и Старац, и долину реке Пчиње која раздваја ова два масива. Простор заштићеног...

Предео изузетних одлика „Камена Гора“

Камена Гора je планина у југозападном делу Србије. Део je Старовлашко-рашке висије динарске Србије. Високо je издигнута и јасно уоквирена клисуром Лима и границом...

Предео изузетних одлика „Клисура реке Градац“

Река Градац, притока Колубаре, тече ваљевском подгорином, где на простору Лелићког, односно Ваљевског краса усеца дубоку клисурасто − кањонску долину у дужини од скоро...

Предео изузетних одлика „Космај“

Подручје Космаја се налази педесетак километара јужно од Београда, у његовом административном подручју. Космај и његова шира околина представљају подручје од посебног културно-историјског значаја,...

Предео изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“

Клисура реке Моравице стављена је под заштиту као предео изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“. Предео ''Лептерија-Сокоград'' је подручје изванредне пејзажне разноликости са атрактивним геоморфолошким облицима и појавама,...

Предео изузетних одлика „Овчарско−Кабларска клисура“

У централном делу Србије река Западна Морава је, пробијањем кроз масиве Овчара и Каблара, усекла јединствену клисуру која је 2000. године заштићена као Предео...

Предео изузетних одлика „Озрен – Јадовник“

Предео изузетних одлика Озрен-Јадовник одликује очувана природа, изузетно рашчлањен рељеф са великом динамиком падина избразданих клисурама и кањонима река и потока, непрегледна пространства под...