Паркови природе

Парк природе „Радан“

Парк природе „Радан“ се налази на југу Србије и обухвата подручје омеђено реком Топлицом на северу, Јабланицом на југу, Косаницом на западу и Лесковачком...

Парк природе „Грмија“

Парк природе „Грмија“ се налази на источном ободу великокосовске котлине у непосредној близини Приштине. Његову северну границу чини долина реке Приштевке, а јужну Мраморска,...

Парк природе „Голија“

Планина Голија се налази у југозападној Србији. По лепоти и разноврсности пејсажа, као и очуваности природних и културних вредности, једна је од најлепших планина...

Парк природе „Златибор“

Златибор je планина у југозападној Србији, у зони Старог Влаха. TO je заталасана планинска површ са које се уздижу благо заобљени врхови Торника, Чиготе...

Парк природе „Стара планина“

Стара планина је стављена под заштиту, да би се у интересу науке, образовања и унапређења културе и одрживог привредног и демографског развоја, очували: изузетна...

Парк природе „Шарган – Мокра Гора“

Шарган Мокра Гора је стављена под заштиту ради очувања и унапређења разноврсности и лепоте предела, разноврсности и богатства дивљег биљног и животињског света, а...

Парк природе „Сићевачка клисура

Сићевачка клисура је заштићена као подручје изузетне биолошке разноврсности и станиште или боравиште великог броја ендемичних, ендемореликтних, реликтних и ретких врста биљака и животиња,...