pornhub

Заштићена подручја

Специјални резерват природе „Увац“

Специјални резерват природе „Увац” налази се на југозападу Србије, у зони Старог Влаха. Обухвата део клисуре реке Увац и њених притока Вељушнице, Кладнице и...

Природни простори око непокретних културних добара

Природни простори око непокретних културних добара су простори који са непокретним културним добром и његовом непосредном околином чини амбијенталну целину и од значаја је...

Меморијални природни споменици

Меморијални природни споменици су појединачни објекти природе или простори посебних природних вредности који су везани за историјске или легендарне догађаје.

Предео изузетних одлика „Власина“

Власина обухвата већи део Власинске висоравни у југоисточној Србији. На овој се висоравни налази вештачко језеро чија надморска висина прелази 1.000 m. Језеро је...

Предео изузетних одлика „Авала“

Авала је најсевернија шумадијска планина и својом висином од 506 m н.в. истиче се у ширем подручју Београда. Данашњи облик издужене купе добила је...

Предео изузетних одлика „Велико Ратно острво“

Велико и Мало Ратно острво налазе се у небрањеној плавној зони Дунава, због чега је изостао директан утицај урбане зоне Београда, који га окружује...

Предео изузетних одлика „Долина Пчиње“

Долина Пчиње се налази у југоисточној Србији. Обухвата подгорину планина Козјак и Старац, и долину реке Пчиње која раздваја ова два масива. Простор заштићеног...

Предео изузетних одлика „Камена Гора“

Камена Гора je планина у југозападном делу Србије. Део je Старовлашко-рашке висије динарске Србије. Високо je издигнута и јасно уоквирена клисуром Лима и границом...

Предео изузетних одлика „Клисура реке Градац“

Река Градац, притока Колубаре, тече ваљевском подгорином, где на простору Лелићког, односно Ваљевског краса усеца дубоку клисурасто − кањонску долину у дужини од скоро...

Предео изузетних одлика „Космај“

Подручје Космаја се налази педесетак километара јужно од Београда, у његовом административном подручју. Космај и његова шира околина представљају подручје од посебног културно-историјског значаја,...