pornhub

Заштићена подручја

Национални парк „Тара“

Kao један од последњих огранака унутрашњих Динарида, планина Тара се налази на крајњем западу Србије, у лакатастој окуци реке Дрине. Први пут је проглашена...

Национални парк „Копаоник“

Национални парк „Копаоник” простире се на највишим и најочуванијим деловима планине Копаоник, која се уздиже у средишњем делу јужне Србије. Први пут је заштићен...

Национални парк „Фрушка гора“

Национални парк „Фрушка гора” налази се на јужном ободу Панонске низије, уз саму обалу Дунава. Доминантна је орографска целина у непрегледној равници Војводине. За...

Национални парк „Ђердап“

Национални парк „Ђердап” налази се у североисточној Србији, на граници са Румунијом. Парк је први пут заштићен 1974. године. Најмаркантнија црта рељефа и знак распознавања...

Општи резерват природе „Винатовача“

Ha простору Србије постоји укупно 11 букових резервата, чија је природна вредност заснована на типичности, репрезентативности, изворном карактеру и очуваности аутохтоне заједнице мезијске букве...