Презентација резултата пројеката од значаја за успостављање еколошке мреже Србије

0
128

У просторијама Завода за заштиту природе Србије, 22. јануара 2024. године, одржана је  презентација резултата пројеката: Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије, Успостављање еколошке мреже Европске уније – NATURA 2000 (као дела еколошке мреже Републике Србије), Израда Црвених листа и Црвених књига појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији, које су у 2023. години доставили Биолошки факултет и Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.  

У сарадњи са другим стручним и научним институцијама, Завод припрема документацију за успостављање еколошке мреже у складу са Законом о заштити природе, општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и утврђеним критеријумима, а припрема и Предлог уредбе о еколошкој мрежи.

Презентације о реализацији пројеката са акцентом на израду Предлога уредбе о еколошкој мрежи, које су одржали проф. Дмитар Лакушић, др Невена Кузмановић, др Предраг Лазаревић са Биолошког факултета и др Марко Раковић из Института за мултидисциплинарна истраживања, представљају приказ резултата о издвојеним еколошки значајним подручјима еколошке мреже Србије.

За потребе израде Предлога уредбе о еколошкој мрежи Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе, у сарадњи са Биолошким факултетом и Институтом за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, доставили су Министарству Прилог 2 – референтну листу типова станишта, Прилог 3 – референтну листу врста и Прилог 3а – референтну листу птица, који су и основ за израду Прилога 1 – листа еколошки значајних подручја с припадајућим циљним врстама и типовима станишта.

У наредном периоду, осим усаглашавања са предлогом издвојених еколошки значајних подручја, радиће се и на изради Прилога – циљеви и мере очувања за типове станишта и врсте са референтне листе као и циљеви очувања еколошки значајних подручја.