Категорија:

Sample Category Title

Национални парк „Шар планина“

Шар-планина се налази на подручју Kосова и Метохије и представља висок јужни обод Србије дуг 85 km. За национални парк је проглашена 1993. године...

Национални парк „Тара“

Kao један од последњих огранака унутрашњих Динарида, планина Тара се налази на крајњем западу Србије, у лакатастој окуци реке Дрине. Први пут је проглашена...

Специјални резерват природе „Увац“

Специјални резерват природе „Увац” налази се на југозападу Србије, у зони Старог Влаха. Обухвата део клисуре реке Увац и њених притока Вељушнице, Кладнице и...

Строги природни резерват „Кукавица“

Строги резерват природе "Кукавица", највећи резерват чисте букове шуме (Fagetum moesiacae serbicum Rud.), аутохтоне, спонтано развијене шумске заједнице потпуног склопа, повољних станишних услова, са...