Конференција ГеоморФорум 2023

0
243

Конференција ГеоморФорум 2023 – Предлози за допуну инвентара објеkата геонаслеђа Србије из домена геоморфологије, у организацији Друштво геморфолога Србије, Завода за заштиту природе Србије и Географског института Јован Цвијић САНУ, одржана је 1. децембра 2023. године у Заводу за заштиту природе Србије, са почетком у 10 часова.

Инвентар објеката геонаслеђа Србије који је израдио Национални савет за геонаслеђе Србије 2004. године садржи 650 објеката. Од иницијалног инвентара до данас реализована су многобројна истраживања током којих је дошло до открића нових геоморфолошких и спелеолошких објеката, или објављивања додатних података о постојећим. Циљ Конференције је ажурирање и допуна листе објеката геонаслеђа Србије из ове тематске области.

Током првог дела Конференције приказана су прегледна предавања по позиву. Осим домаћих научника и стручњака, укључили су се учесници из иностранства (Хрватска и Словенија) путем видео-линка, и представили системе евидентирања и вредновања објеката геонаслеђа својих држава.

У другом делу Конференције учесници (појединци, институције, стручна друштва) изнели су своје предлоге за нове објекате геонаслеђа у Србији.

Конференција јe подржана од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.