pornhub

Контакт

Пишите нам

Назив установе:

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Одговорно лице:

в.д. директора Марина Шибалић

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ:

106844260

МАТИЧНИ БРОЈ:

17798561

Адреса седишта:

Ул. Јапанска 35, 11070 Нови Београд

Контакт подаци:

Е-маил: beograd@zzps.rs
Тел: 011/209-38-00
Тел: 011/209-38-01
Факс: 011/209-38-67
Вебсајт: www.zzps.rs