05окт10:33 am10:33 pmДАН СТАНИШТА

Детаљи

Одлуком Генералне скупштине УН, почев од 1986. сваког првог понедељка у октобру обележава се „Светски дан станишта“. Циљ обележавања овог дана јесте да се скрене пажња на важност планирања будуће урбанизације, тако да она буде у складу са очувањем биолошке разноврсности предела, а посебно са заштитом и одрживим коришћењем дивљих врста флоре и фауне и њихових станишта.

Више