02феб10:33 am10:33 pmДАН ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА

Детаљи

Дан влажних станишта први пут је обележен 1971. године, када је више од 160 држава у иранском граду Рамсару потписало Конвенцију о мочварама које су од међународног значаја, посебно као пребивалиште птица мочварица. Међу земљама потписницама је и Србија у којој се налази 10 рамсарских подручја: Горње Подунавље, Ковиљско- Петроварадински рит, Лабудово окно, Лудашко језеро, Слано Копово, Обедска бара, Пештерско поље, Стари Бегеј-Царска бара, Власина и Засавица. Тема овогодишњег обележавања  је „Влажна подручја и биoдиверзитет“.

Више