Саопштење поводом обележавања Дана заштите природе

0
5

Саопштење поводом обележавања Дана заштите природе У Србији се 11. априла обележава Дан заштите природе који је установљен 2009. године са циљем да упозори најширу јавност на значај очувања националне природне баштине.

Завод за заштиту природе Србије заједно са Парком природе Мокра Гора д.о.о, уз сарадњу и помоћ Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе АП Војводине организује обележавање овог, за природу најзначајнијег датума, манифестацијом у једном од заштићених подручја, Парка природе „Шарган – Мокра Гора“.

То је прилика када ће се окупити представници државних органа, стручних установа, управљача заштићених подручја, невладиних организација из области заштите природе, и представљањем актуелних тема у области заштите природе указати на нарочито значајна питања у овој области.

„Наш приоритет је повећање процента територије Србије под заштитом, односно повећање броја заштићених подручја. Заштита природе потребна је Србији можда више него икада. Није у питању само европски и светски стандард којег је неопходно остварити уколико желимо да постанемо равноправни члан међународне заједнице, то је уједно и витални национални интерес“, каже Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије тим поводом.

У Србији је заштићено шест одсто територије, односно заштићено је 474 подручја – пет националних паркова, 17 паркова природе, 16 предела изузетних одлика, 69 резервата, 325 споменика природе и 39 подручја од културног и историјског значаја.

„Ми очекујемо да ће, доношењем решења о заштити подручја на основу студија заштите које је израдио Завод у протеклој години бити знатно повећан проценат заштићене територије Србије, али да ће се једнако радити и на унапређењу управљања подручја која већ уживају заштиту. Развијање националне еколошке мреже и укључивање у европску еколошку мрежу Натура 2000 представљају приоритет за заштиту природе Србије у наредном периоду, и ми ћемо се ту нарочито ангажовати“ истакао је Драгишић.

„Поред тога“, закључује директор Завода за заштиту природе Србије, „за заштиту природе једнако је значајно настојање да сваки грађанин наше земље буде свестан значаја очувања природних вредности, биодиверзитета и геонаслеђа Србије, и са својим понашањем и свакодневним односом допринесе њиховој бољој заштити“.

Дан заштите природе установљен је 2009. године, усвајањем Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010). Чланом 106. овог закона, одређено је да се у циљу унапређивања заштите природе сваке године обележава Дан заштите природе, како би се на примерен начин подстицало на њено унапређивање. За Дан заштите природе одабран је 11. април, дан када је пре више деценија, тачније 11. априла 1949. године. први пут институционално заштићено једно природно добро – Споменик природе „Велика и Мала Рипаљка“ у општини Сокобања.

Завод за заштиту природе Србије је највиша стручна установа основана од стране Владе Републике Србије која обавља делатност заштите и унапређења националне природне баштине. Као јединствена институција у Републици са основним задатком да заштити, унапреди и сачува националне природне ресурсе, своју делатност Завод остварује кроз послове заштите природних добара, очувања биодиверзитета и геонаслеђа, образовне и промотивне активности, објављивањем научностручних и популарних издања, као и остваривањем сарадње на националном и међународном плану.