Саопштење поводом Међународног дана шума 21. март и Светског дана вода 22. марта

0
45

На светском нивoу Дан шума се обележава 21. марта од 2012. године, на дан пролећне равнодневнице на северној хемисфери, односно јесење равнодневнице на јужној хемисфери. Дан шума се сваке године обележава под различитим слоганом, са циљем да земље предузму акције на националном, локалном и међународном нивоу како би се очували и унапредили шумски екосистеми. Ове године Светски дан шума обележава се под слоганом „Шуме и образовање“, како би указали на значај одрживог управљања и развоја шума.

Светски дан вода обележава се 22. марта од 1992. године на основу Резолуције коју је донела Генерална скупштина УН, како би се указало на потребу омогућавања приступа свежој пијаћој води и обезбеђивања основних санитарних услова за све. У том циљу мото обележавања овогодишњег Дана вода је „Не оставимо никога без воде“.

Завод за заштиту природе Србије и ЈП „Србијашуме“, ШГ Ниш овим поводом организују 21. марта, образовни програм са ученицима и наставницима из ОШ „Карађорђе“ у Горњем Матејевцу код Ниша.

У оквиру програма обележавања Светског дана шума и Светског дана вода биће реализован квиз препознавања биљака и животиња шума и водених станишта, презентација шумских и водних природни добара околине Ниша, пројекција филма „Буђење природе“, након којих ће ученици заједно са сарадницима из Завода за заштиту природе и ЈП „Србијашуме“ посадити дрвеће у школском дворишту“.

Завод за заштиту природе Србије као један од циљева у заштити природе има очување и унапређење вода и шума као наших највећих природних богатстава и најважнијих извора биолошког диверзитета. Са аспекта заштите воде као природног ресурса, посебна пажња се у Србији придаје заштити водених токова и обалног подручја, влажних и забарених површина, заслањених терена, природних језера и бара. У оквиру заштите ових природних ресурса, неопходна је и контрола експлоатације минералних сировина, биљног и животињског света и њиховог коришћења као туристичких атракција. Посебан значај шуме имају у одржавању еколошких процеса и равнотеже, штитећи осетљиве екосистеме, сливове и изворишта вода. Важно је поменути да шуме у оквиру заштићених природних добара Србије учествују са 80% површине .

Завод за заштиту природе Србије у стратешким активностима за повећање површине заштићених подручја и унапређење њиховог управљања кроз националне и међународне мреже заштите посебан значај даје заштити шумских и водних комплекса као носилаца укупних вредности наше природе.