ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ „Заштићене животињске врсте Србије“

0
101

Дана 27. јуна 2024. године у Галерији науке и технике САНУ (Ђуре Јакшића бр 2. Београд), Завод за заштиту природе Србије представио је монографију „Заштићене животињске врсте Србије“.

Монографија представља четврту и финалну књигу из едиције „Заштићена природна добра Србије“, чије је објављивање приређено поводом обележавања 75 година од оснивања и рада Завода.

На промоцији присутнима су се обратили: Јасмина Јовић, помоћница министарке у Министарству заштите животне средине, затим Марина Шибалић, в.д. директорка Завода за заштиту природе Србије и уредник, др Ненад Секулић, начелник Одељења за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој Завода, као и аутори Марко Дивац, Аца Ђурђевић, Милош Радаковић и Марија Стојадинов.

Монографија, на пригодан и популаран начин, представља део фасцинантног света фауне наше земље, стручно уобличеног и употпуњеног резултатима досадашњих научних истраживања. У оквиру 75 приказаних врста заступљене су све врсте кичмењака, и то, рибе са 12 врста, водоземци 10 врста, гмизавци 10 врста, птице 18 врста и сисари 15 врста. Од фауне бескичмењака представљено је 10 репрезентативних врста из групе инсеката.

У књизи је представљено 59 строго заштићених и 16 заштићених од преко 2 600 дивљих врста које се налазе на Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива. Одабир врста које су представљене сачињен је тако да се прикажу јавности познате врсте, као и неке ређе помињане у публикацијама овог типа и јавности, а које су „мање видљиве“ када се говори о проблемима угрожености и заштите живот света.

Одабране врсте у књизи, уједно, представљају богатство и разноврсност животињског света  Србије, који најбоље илуструје податак да простор наше земље, који заузима 0,82% територије Европе, настањује око 12% бескичмењака (око 100 000 врста у Европи), 18,75%  фауне риба (603 врсте у Европи), 23,16% водоземаца (95 врста у Европи), 13,59% гмизаваца (206 врста у Европи), 68% птица (548 врста у Европи) и 46% копнене фауне сисара нашег континента (219 врста у Европи). Књига је приређена како би кроз дате приказе каркатеристика и занимљивости о одабраних 75 животињских врста пробудила пажњу и жељу за још детаљнијим проучавањима и разумевањем света фауне, а пре свега, да се још боље упозна, заволи и сачува природа за будуће генерације.

Фотографије: Галерија науке и технике САНУ