pornhub

Природни простори око непокретних културних добара

Категорија:

Природни простори око непокретних културних добара су простори који са непокретним културним добром и његовом непосредном околином чини амбијенталну целину и од значаја је за заштиту тог добра.

Повезано