Представљање две нове црвене књиге у којима су представљене наугорженије врсте птица и правокрилаца у Србији

0
9

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, заједно са Заводом за заштиту природе Србије и Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије, представиће јавности у петак 07. јуна 2019. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Народне библиотеке – Црвену књигу фауне Србије III: Птице и Црвену књигу фауне Србије IV: Правокрилци.

Црвене књиге представљају научну базу података о врстама које су изложене опасности од изумирања. Задатак црвених књига јесте да се стручним аргументима и прикупљеним научним методама истакне потреба очувања угрожених врста, укаже на недостатке у постојећем систему заштите и предложе решења којима би се могло побољшати стање или бар успорити негативни процеси. У Србији је до сада објављено шест црвених књига и то прва пре 20 година о биљкама, а затим из света фауне о дневним лептирима, водоземцима и гмизавцима.

Објављивањем двa новa тома из едиције Црвене књиге фауне Србије добли смо две нове књиге од националног значаја за заштиту природе, будући да представљају инструмент и научну и стручну основу за заштиту и очување дивљих птица и правокрилаца.

У име издавача на промоцији ће говорити: мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије, др Горан Аначков, директор Депртмана за биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у Новом Саду и Милан Ружић, председник Друштва за заштиту и проучавање птица Србије. Значај књига представиће рецензенти академик проф др Владимир Стевановић, проф др Жељко Томановић, декан Биолошког факултета у Београду и проф др Оливера Бјелић Чабрило са ПМФ-а у Новом Саду. Садржај Црвене књиге фауне Србије III: Птице у име уредничког и аутроског тима презнетоваће мсц Димитрије Радишић (ПМФ; Нови Сад) и о Црвеној књизи фауне Србије IV: Правокрилци, говориће проф др Иво Караман (ПМФ, Нови Сад)

Тим за израду Црвене књиге птица Србије имао је задатак да прикупи, анализира, протумачи и у извештаје о ризику од ишчезаваја сажме и преточи готово несагледиву количину података и знања о птицама Србије, које су скоро три века прикупљали природњаци и научници различитих професија, порекла и језика, којима су се служили. Обрађене су 352 поуздано забележене врсте у Србији, процењен је ризик од ишчезавања гнездеће популације 255 врста и негнездеће популације свих врста, коришћена је база података са више од 312.000 налаза које су прикупили бројни познаваоци птица.

Нажалост, за чак 15 регионално ишчежлих врста сада је прекасно, док је за неколико врста остало још мало наде да се негде гнезди понекинеотриквени пар. Такође, интензивна борба се води за очување ретких врста птица као што су степски соко, орао крсташ, сури орао, велика дропља.

Кроз Црвену књигу птица Србије наведени су и промовисани најбољи примери успешне заштите птица у Србији, а дате су и основне стручне препоруке о мерама које треба предузети и начину како их спроводити на терену. Симбол успешних мера заштите ретких врста, данас је белоглави суп, птица која је имала само неколико гнездећих парова у Србији када је почео рад на заштити, а данас само у својој колонији у СРП Увац има преко 100 парова, што је уједно и највећа колонија ових птица на Балкану.
Црвена књига о правокрилцима је прва објављена књига на светском ниову овог типа за првакрилце. Црвена књига о правокрилцима даје приказ једне групе инсеката и њеног тренутног стања у Србији, с акцентом на представницима који су угрожени и пред нестанком, како би се указало на неопходност свеобухватне заштите најугроженијих врста правокрилаца. Приказани резултати представлаљају рад вишедеценијских теренских истраживања широм Србије и литературних података који покривају период дужи од једног и по века. У књизи је приказан број од 35 таксона, за које аутори сматрају да су потенцијално угрожени или на ивици потпуног нестанка из фауне Србије.