Предео изузетних одлика „Taткова земуница“

Категорија:

Решењем о стављању под заштиту државе дела природног подручја планине Мали Јастребац бр. 633-3, СО Мерошина („Службени гласник општине Ниш“ бр. 33/1971) овај простор је заштићен као Меморијални природни споменик „Таткова земуница“. Повод првобитне заштите била је чињеница да се унутар шумског комплекса налази земуница у којој је 13. августа 1942. године погинуо Никодије Стојановић – Татко, народни херој и борац Топличког партизанског одреда.

Током II Светског рата на простору заштићеног природног добра и шире, борци Топличког партизанског одреда сукобили су се са јединицама Српске државне страже, Добровољачке јединице и четника. Две земунице, изграђене на овом простору за складиштење намирница, коришћене су као склониште бораца током офанзиве. У близини земуница је 1975. године уређен простор у част учесника покрета отпора у време II Светског рата, а на иницијативу Савеза бораца II Светског рата Републике Србије. Ово спомен подручје „Таткова земуница“ чини споменичка композиција у простору која се састоји од 8 сегмената, као и спомен плоче меморијалног карактера. У оквиру заштићеног подручја се налази и црква Свети Врачи, хотел „Мали Јастребац“ са спортским теренима и одмаралиште Казнено поправног завода Ниш, Делиград.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

III категорија заштите – заштићено подручје локалног значаја.

ПОВРШИНА

361 ha.

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

На заштићеном подручју су установљени режими заштите II и III степена, с тим да је под режимом III степена заштите 97% површине, односно око 352 ha.

ОПШТИНА/Е

У административном смислу заштићена површина припада К.О. Девча, Општина Мерошина. Налази се у централној Србији, на јужној падини планине Мали Јастребац, на удаљености од 25 km од града Ниша.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Решењем о стављању под заштиту државе дела природног подручја планине Мали Јастребац бр. 633-3, СО Мерошина („Службени гласник општине Ниш“ бр. 33/1971) овај простор је заштићен као Меморијални природни споменик „Таткова земуница“. Повод првобитне заштите била је чињеница да се унутар шумског комплекса налази земуница у којој је 13. августа 1942. године погинуо Никодије Стојановић – Татко, народни херој и борац Топличког партизанског одреда.

Током II Светског рата на простору заштићеног природног добра и шире, борци Топличког партизанског одреда сукобили су се са јединицама Српске државне страже, Добровољачке јединице и четника. Две земунице, изграђене на овом простору за складиштење намирница, коришћене су као склониште бораца током офанзиве. У близини земуница је 1975. године уређен простор у част учесника покрета отпора у време II Светског рата, а на иницијативу Савеза бораца II Светског рата Републике Србије. Ово спомен подручје „Таткова земуница“ чини споменичка композиција у простору која се састоји од 8 сегмената, као и спомен плоче меморијалног карактера. У оквиру заштићеног подручја се налази и црква Свети Врачи, хотел „Мали Јастребац“ са спортским теренима и одмаралиште Казнено поправног завода Ниш, Делиград.

АКТ О ЗАШТИТИ

Одлука о проглашењу заштите Предела изузетних одлика „Таткова земуница“ („Службени гласник Града Ниша“ бр. 17/2015).

УПРАВЉАЧ

ЈП „Србијашуме“.

Повезано