Free Porn
xbporn

1xbet
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
betforward
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
yasbetir1.xyz
winbet-bet.com
1kickbet1.com
1xbet-ir1.xyz
hattrickbet1.com
4shart.com
manotobet.net
hazaratir.com
takbetir2.xyz
1betcart.com
betforwardperir.xyz
betforward-shart.com
betforward.com.co
betforward.help
betfa.cam
2betboro.com
1xbete.org
1xbett.bet
romabet.cam
megapari.cam
mahbet.cam
1xbetgiris.cam
betwiner.org
betwiner.org
1xbetgiris.cam
1xbet
1xbet
alvinbet.site
alvinbet.bet
alvinbet.help
alvinbet.site
alvinbet.bet
alvinbet.help
1xbet giris
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
1xbetgiris.cam
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
pinbahis.com.co
betwinner
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
betwiner.org
1xbet
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
1xbete.org
betforward
betforward
betforward
betforward
betforward
betforward
betforward
betforward
yasbet
yasbet
yasbet
yasbet
yasbet
yasbet
yasbet
yasbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
betforward
betforward
betforward
betforward
betforward
betforward
betforward
betforward
yasbet
yasbet
yasbet
yasbet
yasbet
yasbet
yasbet
yasbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
یاس بت
وین بت
وان کیک بت
هتریک بت
manotobet
حضرات بت
takbet
بتکارت
آلوین بت
ریتزو بت
alvinbet
بت فا
betboro
romabet
megapari
mahbet
سایت بت فوروارد
اونجا بت
betboro.us
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
1betcart.com
betcart
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی
بهترین سایت شرط بندی ایرانی

Предео изузетних одлика „Велико Ратно острво“

Категорија:

Велико и Мало Ратно острво налазе се у небрањеној плавној зони Дунава, због чега је изостао директан утицај урбане зоне Београда, који га окружује у дужини од две трећине обале. Острва су остала као зелена оаза релативно сачуване природе која поседује разноликост и богатство живог света, карактеристично за некада широке плавне зоне Дунава и Саве.

Данас се Заштићено природно добро „Велико Ратно острво“ састоји од две речне аде (Великог и Малог Ратног острва), које су смештене између 1172. и 1169 km тока Дунава, са заштитним појасом у ширини од 50 метара акваторије, односно од коте 70,10 водостаја Дунава (ЕН). Заштићено природно добро чини и свака друга површина тла Великог и Малог Ратног острва која се, при најнижем стању водостаја налази изнад нивоа реке, као и сви спрудови који се јављају, односно који се могу јавити услед дејства водених струја и промена у вегетацији или као последица наноса, а који су повезани са адама сада износи 211 ha 36 а 78 m2 (Велико Ратно острво 210 ha 64 а 38 m2 а Мало Ратно острво 72 а 40 m2).

Природно добро „Велико Ратно острво“, стављено је под заштиту ради очувања живописних пејзажних обележја и ненарушених примарних предеоних вредности од изузетног значаја за очување станишта природних реткости, ретких и угрожених птица мочварица и ради заштите репрезентативне морфолошке и геолошке творевине – речног острва, насталог на ушћу Саве у Дунав као продукт флувијалне фазе у фацији корита, које има еколошки, културно-историјски и рекреативни значај за град Београд.

Велико и Мало Ратно острво по свим наведеним основама према Рамсарској конвенцији, заслужују у целини заштиту/посебан третман. Многобројне врсте птица мочварица које за време својих сезонских миграција прелазе границе и сматрају се међународним обром/богатством. Поједине врсте преко целе године живе на оваквим стаништима, а неке их користе зда гнежђење, исхрану или одмориште у току миграција.

Имајући у виду да се подручје острва већим делом плави током пролећних месеци, када је и висок ниво Дунава, бројне рибље врсте за потребе мреста залазе у привремено оформљене или сталне баре на самом острву и у његово приобаље, богато плавном и воденом вегетацијом. Изоловане од антропогеног деловања, баре представљају погодна природна плодишта риба.

Заступљена су врсте карактеристична за влажна станишта приобаља: црне топлоле (Populus nigra), беле врбе (Salix alba) и нижа стабла и жбунови крте врбе (Salix fragilis) карактеристична у ободним деловима који ограничавају плажу и стабла бадемасте врбе (Salix amygdalina), затим зелени јасен (Fraxinus viridis) и црни глог (Crataegus nigra). Појављује се и коровски багремац (Amorpha fruticosa) као коровска.

Барска вегетација која се среће у двема барама, као и у новонасталој спајањем спруда и аде према Дунаву, у централном делу острва насељава дубље делове воде, градећи тзв. “подводне ливаде”. Карактеристичне врсте ове заједнице су: дрезга (Ceratophyllum demersum), кроцањ (Myriophyllum spicatum), а ближе обали површину воде покрива водена спирадела (Spirodela polyrrhiza) и водена папрат (Salvinia natans). На отвореној површини бара присутни су ретки примерци белог локвања (Nymphaea alba) који је у списку заштићених природних реткости.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

III категорија – заштићено подручје локалног значаја.

ПОВРШИНА

167.90 ha

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

Успостављени су режими заштите I, II и III степена.

I. Зона заштите природе (режим заштите I степена) има карактер специјалног резервата природе и обухвата Мало ратно острво у целини, зону приобаља Великог ратног острва, шумски комплекс, влажна подручја унутар Великог ратног острва и водене површине око Малог ратног острва.

II. Зона рекреације (режим заштите II степена) обухвата унутрашње делове Великог ратног острва, некадашње обрадиве површине које се и сада користе на тај начин, ливадске површине приобаља према Дунавцу, које су сада делимично заузете бесправно изграђеним објектима, као и локацију јавног пристана са контролисаном јавном саобраћајницом и заштитном зоном у ширини од 10 м која повезује ову локацију са плажом Лидо.

III. Зона туризма (режим заштите III степена) обухвата плажу Лидо са планираним проширењем где се могу организовати туристичке — рекреативна понуда и нови садржаји.

Поред наведених режима заштите примењују се и режими заштите утврђени законом Републике Србије и другим прописима којим се уређује управљање међународним пловним путевима, заштита водоснабдевања и водопривредних објеката, заштита мочварних подручја, као и заштита ловних и риболовних резервата. По Међународном статусу је значајно подручје за птице ИБА (Important Bird Areas) и Европске мреже заштићених природних добара Emerald (Emerald Area).

ОПШТИНА/Е

Београд, Градскa општинa Земун

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Није било заштите пре 2005. године.

АКТ О ЗАШТИТИ

Решење о стављању под заштиту природног добра „Велико Ратно острво“, бр. 501-362/05-XII- 01, Скупштина града Београда, 2005. („Службени лист града Београда“, бр. 7/05).

УПРАВЉАЧ

Јавно комунално предузеће „Зеленило Београд“ .

Повезано