Покретна заштићена природна документа

Покретна заштићена природна документа су делови геолошког и палеонтолошког наслеђа, као и биолошка документа који имају изузетан научни, образовни и културни значај.

Покретна заштићена природна документа су делови геолошког и палеонтолошког наслеђа, као и биолошка документа који имају изузетан научни, образовни и културни значај.

Покретна заштићена природна документа могу бити:

1) сви примерци холотипова, синтипова и генотипова фосила, као и типске врсте фосила;

2) сви појединачни минерали и/или кристали и минералне друзе на лежишту;

3) сви холотипови и синтипови фосила, типске врсте фосила појединачних минерала и кристала;

4) миколошке, ботаничке и зоолошке збирке, као и појединачни конзервирани препарати органских врста, њихови холотипови и синтипови.

Тренутно није проглашена заштита ни једног покретног природног документа.