Повратак у природу оправљеног степског сокола (Falco cherrug) прстенованог у Аустрији

0
5

Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе 20. маја 2019. године у 13:00 часова у околини села Лебине код Параћина, организују акцију пуштања у природу степског сокола (Falco cherrug) прстенованог у Аустрији, након успешног лечења и опоравка у прихватилишту Зоо врта „Палић“. Завод за заштиту природе Србије је у сарадњи са републичким инспекторатом организовао 17. јула 2018. године преузимање и збрињавање степског сокола са аустријским алуминијумским прстеном ознаке G 000303 klivv.At Wienna Austria пронађеним у Лебини код Параћина, по обавештењу активиста Друштва за заштиту и проучавање птица.

По изјави мештана који је птицу нашао, сокола који је био у изнемоглом и изгладнелом стању прогонила су и нападала два гаврана. Истог дана, републички инспектор је птицу преузео и предао ради лечења и опоравка у Прихватилиште за дивље животиње у Зоо врт у Палићу.

У Зоо врту је констатовано да је птица имала масу само 750 грама, што је потврдило претпоставку о исцрпљености, глади и дехидратацији.

Заштита и повратак у природу сваке јединке степског сокола изузетно је важан будући да се према последњим проценама у Србији гнезди 16-21 парова (32 до 42 одрасле јединке). За последњих 19 година популација је опала за 69%, што је утврђено на основу директног праћења бројности, смањивања распрострањености врсте и потенцијалног нивоа експлоатације – илегалног убијања. Гнездећи и негнездећи део популације је оцењен као критично угрожен у Србији.

Према попису из 2006. и 2007. године број парова је износио 50-60.

Степски соко (Falco cherrug) је строго заштићена врста према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016).

Степски соко је угрожена врста на европском нивоу и налази се на анексу I Директиве о птицама Европске Уније и анексу II (строго заштићена врста) Бернске конвенције.

У Србији као активна мера заштите реализује се постављање платформи за гнежђење на стубовима далековода. У том циљу, реализују се и програми едукације радника у ЈП „Електромрежа Србије“, локалног становништва, земљорадника, ловаца и одгајивача голубова и редовно прати бројност популације на годишњем нивоу.