Парк природе „Шарган – Мокра Гора“

Категорија:

Шарган Мокра Гора је стављена под заштиту ради очувања и унапређења разноврсности и лепоте предела, разноврсности и богатства дивљег биљног и животињског света, а посебно очувања угрожених, ретких и ендемичних врста биљака, животиња, њихових заједница и високих, старих шума црног и белог бора, очувања и одржавања квалитета главних чинилаца животне средине (воде, ваздуха и земљишта), објеката народног градитељства, „Шарганске осмице“ и етно-комплекса „Дрвенград“ и примера и облика традиционалног начина живота, планског уређења простора и одрживог развоја туризма, пољопривреде и шумарства, а у интересу науке, културе, образовања и рекреације.

Мокра гора je долина у западној Србији смештена између масива Таре и Златибора. На ову се долину надовезује Шаргански превој, који према северу чини природну спону са Збориштем, највишим врхом планине Таре, а према југу са Препелиштем, односно Златибором.

Лепоти предела доприноси узбуркан рељеф са дубоко усеченим долинама и клисурама река Бели Рзав, Црни Рзав и Камишке реке, изнад којих се уздижу бројни врхови и превоји. На овом подручју се налази и велики број минералних извора. Најпознатији међу њима je извор Беле воде.

Нарочита природна вредност заштићеног подручја оличена је у бујним шумским комплексима који прекривају мокрогорске падине. У оквиру великих шумских комплекса, по својој изворности и атрактивности нарочито се издвајају чисте и мешовите шуме црног (Pinus nigra) и белог бора (Pinus sylvestris). Поред шумског, захваљујући геолошкој подлози и специфичној клими, овај простор насељава разноврсни биљни и животињски свет, док мозаично распоређене планинске ливаде и пашњаци дају овом простору непроцењиву предеону вредност. Мокрогорско подручје одликује велика флористичка разноврсност, с обзиром на то да се овде настањује више од 700 врста васкуларне флоре, односно око 22 одсто врста укупне флоре Србије.

Мокра гора се, заједно са Шарганом, у давној прошлости налазила на значајном путном правцу, о чему сведоче остаци римског калдрмисаног пута. Укупну атрактивност предела, у хармоничном споју с очуваном природом, употпуњује нарочита техничка и туристичка атракција, пруга уског колосека „Шарганска осмица“ и етно насеље „Дрвенград“ на Мећавнику. „Шарганска осмица“, надалеко позната по свом изузетном техничком решењу савладавања великог успона на малом одстојању, дала је Мокрој гори печат изузетности и препознатљивости, а особену атрактивност предела заштићеног подручја светски је прославило етно-насеље „Дрвенград“ које је из света маште претворио у стварност и посветио унапређењу културе и природе познати режисер Емир Кустурица.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

Ι категорија заштите – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

Режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена.

ПОВРШИНА

10.813,73 ha.

ОПШТИНА/Е

Ужице, Чајетина и Бајина Башта.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Уредба о заштити Предела изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора“ („Службени гланик РС“, бр. 52/2005).

Уредба о измени Уредбе о заштити предела изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора“ („Службени гланик РС“, бр. 105/2005).

АКТ О ЗАШТИТИ

Уредба о заштити парка природе „Шарган-Мокра Гора“ („Службени гланик РС“, бр. 81/2008).

УПРАВЉАЧ

Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк природе Мокра Гора“.

Повезано