Обележавање 4. Међународног дана предела у Србији

0
52

Министарство заштите животне средине, у сарадњи са ЈП ”Национални парк Ђердап”, Заводом за заштиту природе Србије и Шумарским факултетом Универзитета у Београду, обележиће Четврти међународни дан предела у Србији, у понедељак 12. октобра 2020. године у 11 часова у управној згради ЈП ”НП Ђердап”.

Република Србија је потписала и ратификовала Европску конвенцију о пределу (ЕКП) 2011. и на тај начин се придружила великом броју земаља (39) чланица Савета Европе. Савет Европе је тему предела одредио као важно поље европске политике. Предео је идентификован као део културне баштине, као културно и природно добро од директног значаја за квалитет живота.

Поводом обележавања 4. Међународног дана предела директор Завода за заштиту природе Србије, мр Александар Драгишић поручује да се „у процесу проглашавања заштићених подруја приликом валоризације простора за заштиту сагледавају предеоне карактеристике и вредности подручја. У систему заштићених подручја Србије, у категорији Предео изузетних одлика, тренутно имамо 21 подручје које је на простору од око 10% укупне територије заштићених подручја. Као најпознатија међу њима истичу се: Власина, Пчиња, Овчарско-Кабларска клисура, Камена Гора, Рајац, Озрен-Јадовник, Лептерија-Соко Град, Клисура реке Градац и друга.“ „Уважавајући у заштити природе интеракцију природног и културног наслеђа и улогу човека у настајању предела, од 2019. године у систему заштићених подручја налази се и прво добро проглашено за Културни предео, и то ПИО „Културни предео Тршић-Троноша“, истакао је директор Завода, мр Драгишић.

Светски дан предела установио је Савет Европе, указавши тако на значај очувања предела. Овогодишња тема Дана предела је „Примена Европске конвенције о пределу у секторским политикама“, тако да ће представници Министарства заштите животне средине, Националног парка Ђердап, Завода за заштиту природе и Шумарског факултета приказати досадашњи напредак у планирању и уређењу предела, а посебно њиховој интеграцији у просторно планску документацију и различите секторске стратегије и политике.

Више информација на сајту Савета Европе: https://www.coe.int/en/web/landscape/home