Часопис „Заштита природе“

Завод за заштиту природе Србије од оснивања 1948. до данас издаје годишњи национални научно-стручни часопис. Проблематика обухвата широк спектар научних области и дисциплина које проучавају еколошке феномене заштите природе и животне средине. Часопис је отворен за стручне и научне радове аутора из земље и иностранства. Часпопис је, поред научно-стручне јавности, доступан свима заинтересованима у просторијама библиотеке у седишту Завода у Београду и у просторијама Канцеларије Завода у Нишу.

Часопис Заштита природе 73/2
ISSN 0514-5899 
Часопис Заштита природе број 73/1
ISSN 0514-5899 
Часопис Заштита природе број 72/1-2 
ISSN 0514-5899 
Часопис Заштита природе број 71/1-2
ISSN 0514-5899
Часопис Заштита природе број 70/1-2
ISSN 0514-5899
Часопис Заштита природе број 69/1 – 2
ISSN 0514-5899
Часопис Заштита природе број 68/1 – 2
ISSN 0514-5899
Часопис Заштита природе број 67/1-2
ISSN 0514-5899
Часопис Заштита природе број 66/2
ISSN 0514-5899
Часопис Заштита природе број 66/1
Часопис Заштита природе број 65/2
Часопис Заштита природе број 65/1
Часопис Заштита природе број 64/2
Часопис Заштита природе број 64/1
Часопис Заштита природе број 63/1-2
Часопис Заштита природе број 62/2
Часопис Заштита природе број 62/1
Часопис Заштита природе број 61/2
Часопис Заштита природе број 61/1
Часопис Заштита природе број 60/1/2
Часопис Заштита природе број59/1/2
Часопис Заштита природе број 58/1/2
Часопис Заштита природе број 57/1/2
Часопис Заштита природе број 56/2
Часопис Заштита природе број 56/1
Часопис Заштита природе број 55/1/2
Часопис Заштита природе број 54/1/2
Часопис Заштита природе број 53/2
Часопис Заштита природе број 53/1
Часопис Заштита природе број 52/2
Часопис Заштита природе број 52/1