Постери

Мрки медвед на Голији, лифлет, година издања: 2017.
Сове парка природе Стара планина, лифлет, година издања: 2016.
Биљке пролећнице, лифлет, година издања: 2016.
Из шумске ризнице (Прашуме букве у Србији, Шуме Панчићеве оморике у Србији и Букови резервати са реликтима), сет лифлета, година издања: 2014.
Заштита лековитог биља у Србији, лифлет, година издања: 2014.
Дивље животиње у граду, наше комшије или илегалци, лифлет, година издања: 2014.
Сет разгледница са мотивима заштићених подручја и врста, година издања: 2014.
The Protection of Wetlands Along Danube and Ramsar Sites in Serbia, лифлет, година издања: 2014.
Како да спречимо нестанак лешинара, лифлет, година издања: 2008.
Лековито биље – енглеска верзија
Сачувајмо дивље божуре – енглеска верзија


Дрвеће Србије – најзаступљеније лишћарске и четинарске врсте
Trees of Serbia – the most common species of deciduous and coniferous trees

Аутори: др Драгана Остојић, Биљана Јовановић

Издање: 2017.

Издавач: Завод за заштиту природе Србије


Биљке од међународног значаја у флори Србије
Internationally important plants in Sebia

Аутор: Верица Стојановић

Аутор цртежа: Растко Ајтић

Издање: 2014, 2017.

Издавач: Завод за заштиту природе Србије


Дневни лептири Србије (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)
The butterflies of Serbia (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)

Аутор текста: Предраг Јакшић

Фотографије: Стојан Бешков (Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)), Ана Нахирнић (Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)), Драгиша Савић (Lycaena dispar (Haworth,1802)), Предраг Јакшић (све остале)

Издање: 2017.

Издавач: Завод за заштиту природе Србије

Цена: 300,00 РСД


Егзоте у Србији – егзотичне репрезентативне врсте присутне у Србији
Exotics in Serbia- exotic representative species existing in Serbia

Аутори: др Драгана Остојић, Марија Трикић, Биљана Крстески

Издање: 2016.

Издавач: Завод за заштиту природе Србије


Ретке и угрожене врсте правокрилаца (Orthoptera) Србије
Rare and endangered species of orthopteroid insects of Serbia

Аутор: Драган Павићевић

Издање: 2016.


Водене девице (Zygoptera) Србије
Damselflies (Zygoptera) of Serbia

Аутор : Драган Павићевић

Издање: 2016.

Издавач: Завод за заштиту природе Србије


Змије Србије
Snakes of Serbia

Аутор: Растко Ајтић

Издање: 2014, 2015.

Цена: 300,00 РСД


Значајне птице северне Шумадије: Натура 2000 врсте

Аутор: Милош Радаковић

Издање: 2015.


Вилински коњици (Odonata:Anisoptera) Србије I
Dragonflies (Odonata:Anisoptera) of Serbia I

Аутор: Драган Павићевић

Издање: 2015.


Водоземци Србије/ Amphibians of Serbia

Аутор: Растко Ајтић

Издање: 2015.


Корњаче и гуштери Србије
Turtles, Tortoises and Lizards of Serbia

Аутор: Растко Ајтић

Издање: 2012.

Цена: 300,00 РСД


Рибе Србије
Fish of Serbia

Аутор: Ненад Секулић

Издање: 2005.