Информатор о раду

Завод издаје Информатор о раду, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07,104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ бр. 68/2010). Овај документ израђује се с циљем упознавања јавности са основним подацима о оснивању, огранизацији и раду Завода.

Штампана копија Информатора о раду Завода може се бесплатно добити на пријавници у седишту Завода, ул. Јапанска 35, Нови Београд.

Информатор о раду Завода за заштиту природе Србије преузмите овде