Изложба Завода за заштиту природе Србије – Додир природе

0
84

У Галерији науке и технике САНУ, 13. јуна отворена је изложба Завода за заштиту природе Србије под називом Додир природе.

Изложбу су отворили академик Зоран Љ. Петровић, управник Галерије науке и технике САНУ, као и др Ненад Секулић из Завода за заштиту природе Србије.

Изложба Додир природезаштићене животињске врсте Србије, кроз интерактивни приступ приказује специфичну улогу Завода за заштиту природе Србије на очувању и истраживању дивљих животињских врста и њихових станишта, пружању подршке у поступку збрињавања заштићених дивљих врста и њиховом враћању у природу.  

У амбивалентом односу човека према природи, у којој се људска врста проширивањем подручја свог утицаја “удаљава” од природе, истовремено се све више приближава и улази у простор станишта дивљих врста. На тој међи неопходно је пронаћи могућности за коегзистенцију. 

Кроз своју административну улогу Завод за заштиту природе Србије доноси услове и мере поступања у циљу очувањa природних станишта дивљих врста и премошћавању препрека у комуникацији потреба између човека и природе, како би се одржала природна равнотежа екосистема и ограничили фактори који ремете добробит. 

Стручни сарадници Завода представљају спону између науке и практичне примене резултата истраживања, употребом конкретних алата које чине законске мере, са циљем да ограниче и ублаже утицај људских трагова и активности на природна станишта дивљих врста. 

Теренске активности Завода у циљу научних истраживања, мониторнига, документовања и извештавања, спроводе се, пре свега, за потребе израде Студија заштите које су основ валоризације природних вредности подручја и покретања поступка заштите. Резултати истраживања даље се примењују и објављују кроз научне радове и образовно-издавачку делатност. 

Циљ ове поставке је промовисање знања о дивљим животињским врстама наше земље и њиховом значају за екосистем чији смо и сами део. Верујемо да превазилажењем предрасуда и страха од неукротиве дивљине, која је за човека урбане средине понекад далека и претећа, можемо подстаћи и пробудити потребу за њеним очувањем. 

Свест шире заједнице o значају очувања угрожених врста подстиче разумевање у спровођењу мера њихове заштите, управљању стаништима и доприноси већој потреби за стварањем зелених коридора који ће осигурати правилно функционисање екосистема. 

Овом поставком, такође, желели смо да прикажемо и истакнемо значај и улогу стручних сарадника Завода који су наши истраживачи и чувари природе, и да им се захвалимо на посвећеном раду на очувању животињских врста и њихових станишта. 

Живот буја и унапређује своје потенцијале удруживањем снага. Природа је пружила услове нашег постојања. Сада је природи неопходна наша подршка. 

Позивамо вас још једном да посетите изложбу Додир природе и упознате се са заштићеним животињским врстама Србије као и стручним сарадницима Завода који раде на заштити дивљих врста и њихових станишта.

За време трајања изложбе, посетиоце ће угостити стручњаци Завода.

Радно време Галерије науке и технике САНУ:

Радним данима: 10.00 – 20.00

Суботом: 10.00 – 15.00