Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

„Emerald“

„Emerald“ je evropska ekološka mreža za očuvanje divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa u onim zemljama koje nisu članice EU. Ova mreža područja proteže se širom Evrope, od Kanarskih ostrva do Kavkaza, i od Turske do Laponije. Pokrenuta je 1998. godine od strane Saveta Evrope, kao deo rada u okviru Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, odnosno Bernske konvencije. Sastavljena je od Područja od posebnog interesa za očuvanje (Areas of Special Conservation Interest - ASCIs) na teritoriji svih potpisnica Konvencije. Emerald mreža funkcioniše uporedo sa programom Natura 2000 u Evropskoj Uniji.

„Emerald“ u Srbiji, započeo je realizacijom Pilot projekta „Uspostavljanje Emerald mreže u zemljama jugoistočne Evrope“ 2005. godine. U ovaj projekat, koji je imao za cilj identifikaciju područja za Emerald mrežu uključene su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora i izdvajanje Područja. Koordinator Pilot projekta „Emerald mreža u Republici Srbiji“ bio je Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Kao jedan o rezultata, izvršena je identifikacija vrsta i staništa uz predlog za proširenje liste Emerald vrsta koje su značajne za Srbiju, kao i izbor i opis potencijalnih Emerald područja u Srbiji. Detaljno je obrađeno šest područja (9.83%), od ukupno predloženog 61 potencijalnog „Emerald“ područja: Gornje Podunavlje, Kopaonik, Obedska bara, Prokletije, Deliblatska peščara i Vlasina.

U drugoj fazi Projekta „Emerald mreža u Republici Srbiji“ koja je realizovana u 2006. godini, obrađeno je preostalih 55 područja (90.16%). Projekat je relizovao Zavod za zaštitu prirode Srbije, uz koordinaciju tadašnjeg nadležnog ministarstva. Tokom druge faze revidiran je spisak i status pojedinih područja sa Liste potencijalnih Emerald područja u Srbiji koja je izrađena Pilot projektom u 2005. godini.

Svako od 61 identifikovanog područja ispunjava osnovne kriterijume za nominaciju za Emerald područja, odnosno na svakom od tih područja nalaze se značajna staništa i populacije vrsta koje Bernska konvencija definiše kao vrste i staništa koja imaju prioritet u zaštiti na evropskom nivou. Većina izabranih područja ima i određeni status zaštite na nacionalnom nivou (51 područje je proglašeno za zaštićeno prirodno dobro ili je pod revizijom zaštite). Pored toga, određena područja su od posebnog značaja i na međunarodnom nivou (jedno područje je Rezervat biosfere - UNESCO MAB, 9 područja je proglašeno Ramsarskim područjima, 36 područja je od međunarodnog značaja za biljke - Important Plant Area / IPA, 34 područja je predloženo kao značajno područje za ptice - Important Bird Area / IBA, 28 područja predstavljaju odabrana područja za dnevne leptire - Prime Butterfly Areas/PBA).

U okviru treće faze Projekta, pored ostalog, revidirane su liste prioritetnih staništa, identifikovane su vrste prisutne u Srbiji shodno direktivama EU, i dati podaci o njihovim populacijama na nacionalnom nivou. Takođe, pripremljena je publikacija o projektu, namenjena upoznavanju kao stručne, tako i najšire javnosti sa sadržajem i rezultatima Projekta.

Preuzmite publikaciju ovde.

Vesti

18.10.2019.Sajam knjiga i promocija „Ptice Pirota“
[=]

11.10.2019.
Zavod u manifestaciji „Dečja nedelja“

11.10.2019.
13. Jesenji studentski kamp na Velikom ratnom ostrvu

11.10.2019.
Zavod na 16. Međunarodnom sajmu EcoFair

(PRIKAŽI SVE VESTI)

Preporučite

Фото конкурс

КАМПАЊА ЗА ОДГОВОРНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕСТИЦИДА „Чујте и не трујте! Орао пао”

GIS ZZPS

Информатор о раду Завода за заштиту природе Србије

Часопис

Часопис

Webmail

Mi smo član:

Posetite www.iucn.orgPosetite www.europarc.orgPosetite www.progeo.se

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.