Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Delatnost

Zavod za zaštitu prirode Srbije je ustanovljen od strane Vlade Republike Srbije radi obavljanja delatnosti zaštite i unapređenja prirode Srbije. Delokrug rada Zavoda određen je na osnovu Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010), Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 18/2010) i Statuta Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS“ 73/2010).

Zaštitu i unapređenje prirode Srbije Zavod sprovodi obavljajući sledeće delatnosti:

» pokretanje procedure zaštite, odnosno sprovođenje terenskih istraživanja i izrada studija kao stručne osnove za zaštitu područja koja obuhvata prikupljanje i obradu podataka, utvrđivanje granica područja koje se predlaže za zaštitu, valorizaciju, kao i predlaganje mera, režima zaštite i kategorije budućeg zaštićenog prirodnog dobra;

» istraživački rad i rad na očuvanju biodiverziteta i geodiverziteta kao polazne osnove za očuvanje i unapređenje ugroženih i retkih biljnih i životinjskih vrsta i objekata geonasleđa;

» stručni nadzor koji podrazumeva praćenje stanja zaštićenog područja i preduzimanje mera njegove aktivne i pasivne zaštite, uz pružanje stručne pomoći i ostvarivanje saradnje sa upravljačima;

» izdavanje uslova za radove u zaštićenim područjima i utvrđivanje uslova zaštite prirode u postupku izrade projektne dokumentacije, prostornih, i urbanističkih planova, osnova (šumskih, lovnih, ribolovnih, vodoprivrednih i dr), programa i strategija u svim delatnostima koje utiču na prirodu;

» izdavanje naučno-stručnih publikacija, odnosno publikovanje naučnih i stručnih radova iz oblasti geo - i biodiverziteta, monografija, brošura, priručnika i drugog informativnog materijala o zaštiti prirode, zaštićenim područjima i biljnim i životinjskim vrstama; izrada štampanog, audio i video materijala koji se odnosi na prirodne vrednosti Srbije;

» obrazovanje, prezentacija i komunikacija sa ciljem upoznavanje najšire javnosti s bogatstvom i vrednostima prirodne baštine Srbije, razvijanja javne svesti o neophodnosti i značaju zaštite prirode i metodološke pomoći u obrazovanju u oblasti zaštite životne sredine i prirode;

» međunarodna saradnja kroz povezivanje i razmenu podataka i iskustva s različitim ustanovama iz sveta koje se bave zaštitom životne sredine i prirode, učešće u radu međunarodnih organizacija, angažovanje na implementaciji međunarodnih konvencija iz oblasti zaštite prirode i učešće u sprovođenju određenih međunarodnih programa i projekata.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.