Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Korisne veze

Nacionalne državne, naučne i stručne organizacije i institucije

» Ministarstvo zaštite životne sredine

» Ministarstvo rudarstva i energetike

» Agencija za zaštitu životne sredine

» Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

» Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam

» Ministarstvo inostranih poslova Srbije, Komisija za saradnju sa UNESKO

» Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine

» Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine, Gradska uprava grada Beograda

» Privredna komora Srbije, Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

» Stalna konferencija gradova

» Univerzitet u Beogradu

» Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

» Botanička bašta „Jevremovac“

» Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

» Rudarasko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu

» Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

» Univerzitet u Novom Sadu

» Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

» Univerzitet u Nišu

» Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu

» Univerzitet u Kragujevcu

» Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

» Futura, Fakultet za primenjenu ekologiju, Beograd

» Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

» Geološki zavod Srbije

» Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

» Republička agencija za prostorno planiranje

» Republički hidrometeorološki zavod Srbije

» Prirodnjački muzej

» Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

» Dečiji kulturni centar

» Turistička organizacija Srbije

» Turistička organizacija Beograda

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.