Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Javni uvid za zaštitu Spomenika prirode „Kalemegdanski rt“

Na osnovu Studije zaštite Zavoda za zaštitu prirode Srbije „Spomenik prirode Kalemegdanski rt“, Ministarstvo zaštite životne sredine stavilo je na javni uvid Predlog uredbe o zaštiti i studiji zaštite spomenika prirode Kalemegdanski rt.

Javni uvid traje do 06. novembra, a predlog dokumenta koji je izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije dostupan je preko sajta i u prostorijama Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Spomenik prirode Kalemegdanski rt nalazi se u beogradskoj opštini Stari grad, na 14 hektara, 7 ari i 18 metara kvadratnih u državnoj svojini, i stavlja se pod zaštitu radi očuvanja sedimenta miocenske starosti, odnosno njegovog dela badenskog kata, koji predstavlja prirodnu retkost, jedinstven ostatak mediteranskog stadijuma, najstarijeg stadijuma u istoriji panonskog mora, gde su na izuzetno malom prostoru zastupljene sprudne i subsprudne facije kao i sedimenti plaže.

Na području Spomenika prirode ustanovljavaju se režimi zaštite II i III stepena. Režim II stepena zaštite, površine 3 ha 42 a 36 m2, obuhvata padinu između Donjeg i Gornjeg grada i pripadajuće objekte spomenika kulture (objekat barutane, Mitropolitovog doma). Režim III stepena zaštite, površine 10 ha 64 a 82 m2, obuhvata ostatak parcele.

Na površinama na kojima je ustanovljen III stepen zaštite zabranjuje se: izgradnja objekata turističkog smeštaja i ugostiteljstva, osim privremenih objekata za prezentaciju prirodnih vrednosti ili objekata u tradicionalnom stilu, koji su u skladu sa potrebama kulturnog nasleđa i uslovima nadležene organizacije za zaštitu kulturnog nasleđa; izgradnja energetskih objekata; sadnja materijala koji bi svojom visinom i veličinom mogao umanjiti vidljivu površinu profila, modeliranje terena, izuzev u cilju postizanja stabilnosti terena ukoliko su druga rešenja neprimenjiva, za potrebe arheoloških ispitivanja i prezentacije kulturne vrednosti, za gradnju i/ili dograđivanje objekata koji nisu u funkciji prirodnog i kulturnog dobra i za koje nije dobijena saglasnost nadležnih institucija i organizacija; neovlašćeno i nekontrolisano paljenje vatre, privremeno ili trajno odlaganje otpadnih materija, unošenje invazivnih alohtonih vrsta i preduzimanje svih drugih aktivnosti koje mogu narušiti vizuelni indentitet kulturnog i prirodnog dobra.

Na površinama na kojima je ustanovljen režim II stepena zabranjuje se i: uništavanje postojećih prirodnih izdanaka i onih koji bi se arheološkim iskopavanjima, eventualno, otvorili, uništavanje fosilnog materijala na prirodnim i veštačkim otvorenim izdancima sedimenata, uništavanje vegetacije, posebno one koja bi za posledicu mogla imati pojavu nestabilnosti ili eroziju, zasecanje padine, kao i za arheološka istraživanja, ukoliko prethodno projektom istraživanja nije analizirana stabilnost padine i predviđene mere za obezbeđivanje stabilnosti iskopa i padine u celini; odvijanje manifestacija kojima bi se mogli ugroziti izdanci, ili za čije bi se nesmetano odvijanje morali postaviti objekti, a koje bi mogli uticati, na bilo koji način, na prirodno dobro.

Predlogom odluke Spomenik prirode „Kalemegdanski rt“ poverava se na upravljanje JKP „Zelenilo-Beograd“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.