Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Seminar za upravljače zaštićenih područja

Zavod za zaštitu prirode Srbije pružio je stručnu podršku realizaciji IX Seminara za upravljače zaštićenih područja, koji organizuje Ministarstvo zaštite životne sredine. Seminar na temu „Održivi razvoj zaštićenih područja – uloga lokalnog stanovništva, organizacija civilnog društva i korisnika područja“ održan je u periodu 16-17. oktobra 2019. godine u Kladovu.

Rad seminara otvorila je Jasmina Jović, pomoćnik ministra u Ministarstvu za zaštitut životne sredine. Pozdravnu reč su održali mr Danko Jović, rukovodilac Kancelarije Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Nišu i dr Slobodan Puzović, pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

U uvodnom delu, pored prezentovanja rada NP „Đerdap“ i Geoparka Đerdap kao prvog geoparka u Srbiji, temu Zavoda za zaštitu prirode Srbije „Uključivanje zainteresovane javnosti u proces izrade studije zaštite prirodnih dobara – praksa socioekonomske analize zaštite i rada sa zainteresovanim stranama“, predstavila je Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost i komunikacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Pored uvodnih, na seminaru su održane i sledeće prezentacije: „Praktičan doprinos stanovništva i udruženja građana na revitalizaciji i održavanju ugroženih staništa u zaštićenim područjima“ (Slobodan Puzović, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode), „Zaštićena područja za prirodu i ljude II – participacija i edukacija u ZP“ (Goran Sekulić, WWF), „Uloga upravljača u sistemu zbrinjavanja divljih životinja u Republici Srbiji“ (Pavle Jovanović, Nikola Stojnić, Ilija Miljković – MZŽS i PZZP), „Korisnici NP „Kopaonik” – primeri dobre prakse“ (Predrag Šumarac, NP „Kopaonik“), „Naplata ulaska u zaštićeno područje – nove tehnologije“ (Konstantin Plužarević, NP „Fruška gora“).

Mogućnosti unapređenja aktivnosti koje su bile teme skupa, razmatrane su u okviru radionica:

„Interesi lokalnog stanovništva“, koju je moderirao Slobodan Puzović (PZZP), a iz Zavoda učestvovao Danko Jović, zatim „Uloga organizacija civilnog društva“, koju je vodio Goran Sekulić (WWF), a u ime Zavoda učestvovala Nataša Panić i „Značaj korisnika područja kroz održivi razvoj zaštićenog područja“, koju je moderirao Dušan Ognjanović (MZŽS), a iz Zavoda učestvovala Marija Trikić, master pejsažne arhitekture.

Na radionicama su razmatrana pitanja uloge, problema i načina korišćenja i potreba različitih zainteresovanih javnosti u sistemu zaštite prirode, počev od lokalnog stanovništva i organizacija civilnog društva, pa do upravljača.

Značajan deo vremena na radionici je posvećen pitanjima naplate taksi za ulazak u zaštićeno područje, iznošenju primera iz prakse različitih područja, primerima dobro rešenih administrativnih prepreka, kao i pitanjima iz oblasti poreskih obaveza upravljača.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.