Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

13. Jesenji studentski kamp na Velikom ratnom ostrvu

Zavod je i ove godine podržao realizaciju Studentskog kampa u Predelu izuzetnih odlika „Veliko ratno ostrvo“ u organizaciji JKP „Zelenilo-Beograd“, koji je održan u periodu od 07-10. oktobra, u cilju predstavljanja studentima Beogradskog Univerziteta dodatnog znanja, van redovnog nastavnog programa o zaštiti i očuvanju prirodne i kuturne baštine.

Na ovogodišnjem tradicionalni kampu na Velikom Ratnom ostrvu održanom na temu „Upravljanje zaštitom prirodnih dobara na području grada Beograda“, učestvovali su predstavnici stručnih i naučnih institucija i oko 40 studenata i profesora sa Tehničko-metalurškog, Biološkog, Geografskog, Šumarskog i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“.

Na otvaranju Kampa 07. oktobra učesnicima su se obratili u ime organizatora JKP „Zelenilo“ Beograd Milica Kovač, Sekrterijata za zaštitu životne sredine grada Beograda Maja Jovanović i Zavoda za zaštitu prirode Srbije Dejana Lukić, predstavljajući značaj zaštićenih prirodnih dobara u Beogradu.

Nakon otvaranja održana su predavanja, „Veliko Ratno ostrvo, zaštićeno područje“ Luke Tubića iz JKP „Zelenilo Beograd“ i Željka Stanimirovića iz Prirodnjačkog muzeja na temu „Ptice Beograda-zašto, i kako im pomoći“. U stručni obilaz ostrva studente je vodio prof dr Milan Medarević sa Šumarskog fakulteta.

Tokom kampa studenti su imali priliku da prisustvuju i predavanjima dr Mirjane Šijačić sa Šumarskog fakulteta, „Aktivnosti na očuvanju retkih i ugroženih vrsta drveća na VRO“, dr Dragice Vilotić sa Šumarskkog fakulteta, „Lekovite biljke na Velikom Ratnom ostrvu“, dr Vladana Popović sa Instituta za šumarstvo, „Monitoring uroda semena i procesa prirodnog obnavljanja drveća na VRO“ dr Vladimira Pavićevića sa Tehnološko-metalurškog fakulteta „Stanje zaštite životne sredine u Srbiji“, mr Maje Đolić, sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, „Antimikrobno dejstvo materijala aktiviranih srebrom“, dr Milice Kašanin Grubin sa IHTM, Univerzitet u Beogradu, „Uticaj urbanizacije na zaštićeno područje Veliko Ratno ostrvo na osnovu procene stanja zagađenja i ekosistemskih usluga“, dr Aleksandre Šajinović i dr Snežana Štrbac sa IHTM o ekosistemskim uslugama, dr Ivane Samardžić sa Geografskog fakulteta, „Problemi upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd“, Nevene Nekić sa Geografskog fakulteta, „Geoekološe karakteristike zaštićenog prirodnog dobra Avale - stanje i perspektive“, Ivane Stanković iz JP „Srbijašume“ „Upravljanje ribarskim područjima i karakteristike ribarskog područja Beograd“, Alana Koljukaja iz JP „Srbijašume“ „Evolucioni razvoj riba“ i Aleksandre Komarnicki Cirlic iz JP „Srbijašume“ „Invazivne vrste riba i vodena vegetacija. “

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.