Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

13. Regionalni simpozijum o flori Jugoistočne Srbije

13. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona biće održan u periodu od 20. do 23. juna u Parku prirode „Stara planina“ u organizaciji Departmana za biologiju PMF-a Univerziteta u Nišu.

Zavod za zaštitu prirode Srbije je suorganizator Simpozijuma na kome će biti predstavljeni naučni radovi iz oblasti: taksonomija i sistematika, fitogeografija, floristika i fitocenologija, fitohemija i fitoterapija, praktično upotrebljive biljke, genetika, selekcija i biotehnologija, poljoprivreda, šumarstvo i pejzažna arhitektura, zaštita prirode i životne sredine, zoologija (interakcije životinja i biljaka).

Više informacija o programu i organizaciji simpozijuma - MOŽETE VIDET OVDE

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.