Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

O novim crvenim knjigama u Narodnoj biblioteci Srbije

U Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije 07. juna 2019. godine održan je skup povodom promocije dva nova toma iz edicije Crvene knjige faune Srbije, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Crvena knjiga faune Srbije III: Ptice i Crvena knjiga faune Srbije IV: Pravokrilci objavljanjene su u saradnji Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a Univerziteta u Novom Sadu i Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Značaj objavljivanja dva nova toma iz edicije Crvene knjige faune Srbije, koji predstavljaju dve nove knjige od nacionalnog značaja za zaštitu prirode, predstavili su recenzenti, autori i predstavnici izdavača, koji su na osnovu svog bogatog naučnog znanja i svojim autoritetom, doprineli i potvrdili visoku vrednost ovih publikacija.

Skup je otvorio akademik prof. dr Vladimir Stevanović, urednik Crvene knjige flore Srbije 1, prve objavljene crvene knjige u Srbiji i recenzent Crvenih knjiga faune o vodozemcima, gmizavcima i pticama. Akademik prof. dr Stevanović istakao je da je „smisao i cilj crvenih knjiga da blagovremeno upozore na opasnost i da su neprocenjivi dokumetni koji ukazuju na realnu opasnost od nestajanja vrsta, staništa i biodiverziteta i da su rezultat izuzetnog napora i dugododišnjeg rada stručnjaka koji se bave ovom problematikom“. Da crvene knjige imaju veliku ulogu u merama zaštite biodiverziteta, naglasio je i recenzent Crvene knjige faune Srbije IV Pravokrilci prof. dr Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta u Beogradu, istakavši da „Crvene knjige nisu samo inventarske liste sa osnovnim biološkim podacima o vrstama koje su ugrožene, već instrumenti koji omogućavaju očuvanje i zaštitu živog sveta i njihovih staništa“. Prof. Tomanović je predstavio mesto i značaj u zaštiti prirode pravokrilaca, navodeći da su autori istražili i prikazali rezultate višegodišnjih terenskih i literarnih podataka na osnovu kojih su u knjizi prikazali 45 vrsta privokrilaca, uz primere vrsta koje su pred nestajanjem kod nas. O značaju Crvene knjige faune Srbije III Ptice, govorila je recenzent prof. dr Olivera Bjelić Čabrilo, čestitajući timu autora i urednika na izuzetnom delu u kome su obrađene 352 pouzdano zabeležene vrste ptica u Srbiji i procenjen rizik od iščezavanja gnezdeće populacije 255 vrsta i negnezdeće populacije svih vrsta.

U ime izdavača na skupu su govorili prof. dr Goran Anačkov, direktor Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu, naglasivši da „pored istrajnog i stručnog rada objavljivanje ovih knjiga je plod požrtvovanosti i ljubavi prema prirodi i zaštiti ovih vrsta, svih koji su doprineli njihovom izlasku“, zatim Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, ukazujući da je „u izradi Crvene knjige ptica učestvovao veliki broj, kako stručnjaka tako i amatera koji su sakupljali podatke na terenu“ i mr Danko Jović, šef Kancelarije Zavoda za zaštitu prirode Srbije, poručivši da će Zavod kao suizdavač svih objavljenih crvenih knjiga kod nas, koordinirati rad u objavljivanju novi crvenih knjiga, kao i sprovođenju smernica datih u već objavljenim knjigama kako bi u skorijoj budućnosti ovakve publikacije prikazivale znatno manji broj ugroženih vrsta.

O tome kako je nastala Crvena knjiga ptica i koje podatke sadrži, prezentaciju je održao u ime uredničkog i autorskog tima Dimitrije Radišić sa Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu. U prezentaciji D. Radišić je istakao da je za potrebe objavljivanja knjige korišćena baza podataka sa više od 312.000 nalaza koje su prikupili brojni poznavaoci ptica i da je „Nažalost, za čak 15 regionalno iščežlih vrsta sada prekasno, dok je za nekoliko vrsta ostalo još malo nade da se negde gnezdi poneki neotrikeveni par“, kao i da pored predstavljanja rizika od iščezavanja da knjiga sadrži i primere uspešne zaštite ptica u Srbiji.

O Crvenoj knjizi faune IV koja je prva objavljena knjiga na svetskom nivou ovog tipa za prezentaciju je održao prof. dr Ivo Karaman sa Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a u Univerziteta u Novom Sadu, predstavljajući rezultate višedecenijskih terenskih istraživanja širom Srbije i istraživanja literaturnih podataka, koji pokrivaju period duži od jednog i po veka, autora prof. dr Ive Karaman, Dragana Pavićevića i dr Mladena Horvatovića.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.