Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

O zaštiti prirode sa predškolcima

Kako bi saznali koje divlje biljke i životinje žive u Srbiji, da li im preti opasnost od nestajanja i šta možemo učiniti da sačuvamo njihova staništa, predškolci iz PU „Loptica“ iz Novog Beograda posetili su tokom februara meseca Zavod za zaštitu prirode Srbije.

O svetu flore i faune, deca su učila tokom obilaska izložbene postavke u prostorijama Zavoda „Zaštita prirode u Srbiji“, sa stručnjacima Zavoda kao vodičima, koji su odgovarali na njihova brojna pitanja. Deca su posebno interesovanje pokazala za ptice koje žive u Srbiji o kojima je govorio ornitolog Miloš Radaković i vodozemce i gmizavce koje je predstavio dr Rastko Ajtić, herpetolog.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.