Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Golija - prelaz od planiranja ka razvoju

Okrugli stolovi održani 26-27. oktobra 2017. godine u Kraljevu kao deo projekta „Golija - prelaz od planiranja ka razvoju“, podržani su od strane Evropske unije i Vlade Švajcarske preko razvojnog programa Evropski PROGRES i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“.

Projekat „Golija - prelaz od planiranja ka razvoju“, ima za cilj stvaranje pretpostavki za održivi razvoj infrastrukture na području Parka prirode „Golija“, formiranje upravljačkog modela za održivi razvoj i upravljanje prostorom kao turističkom destinacijom. Projekat obuhvata izradu nedostajuće planske dokumentacije, definisanje modela upravljanja održivog razvoja turizma, kao i kampanju usmerenu ka informisanju svih zainteresovanih strana i izradu akcionog plana za razvoj Golije.

Uvod u rad po okruglim stolovima predstavljala su obraćanja Miroslava Kneževića, državnog sekretara za turizam Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Grema Tindala, menadžera UNOPS-a i Marka Vujačića, nacionalnog menadžera programa Evropski PROGRES. Projekat „Golija - prelaz od planiranja ka razvoju“, predstavio je Viktor Veljović, dok je osnovne procene o mogućnostima modela za upravljanje razvojem Parka prirode „Golija“ i rezultate ankete predstavio Dragan Roganović.

Nakon uvodnih reči i predstavljanja Projekta, usledile su tematske rasprave:

Ekonomija - ruralni razvoj, turizam, mala i srednja preduzeća, zapošljavanje, preduzetništvo mladih i žena, socijalno uključivanje) - moderator Vesna Vandić.

Upravljanje - EU LEADER model- moderirao je Dragan Roganović, dok je model upravljanja zasnovan na principima i iskustvima rezervata biosfere i UN programa „Čovek i priroda“, predstavila dr Mirjana Bartula. O teritorijalnom partnerstvu zasnovanom na Evropskoj povelji za održivi turizam u zaštićenim područjima govorio je Luka Lieti, dok je upravljanje turističkim destinacijama uključujući organizaciju za upravljanje destinacijama ili kompaniju predstavila Vesna Vandić.

Okruženje - zaštita životne sredine, prirodne i kulturne vrednosti, klimatske promene, prevencija i upravljanje rizicima moderirala je dr Mirjana Bartula.

Poljoprivreda i šumarstvo, koju je vodila Mira Milinković,

Infrastruktura i IKT, infrastruktura, informaciono-komunikacione tehnologije, institucionalni kapaciteti, moderirala je Milana Petrović.

U okviru tematskih okruglih stolova omogućeno je različitim zainteresovanim subjektima, predstavnicima institucija i pojedincima, da ravnopravno diskutuju o problemima u okviru zadate teme i da zajedničkim dogovorom dođu do rešenja. Kroz ovaj proces suočena su različita gledišta i traženi odgovori koji će zadovoljiti sve učesnike, kako bi definisana rešenja verifikovale strane zainteresovanih subjekata i time dobili na kvalitetu i imala podršku šire zajednice.

Tokom dvodnevne radionice, diskutovalo se o svim važnim segmentima razvoja Golije uključujući zaštitu životne sredine, očuvanje prirodnog i kulturnog nasleđa, ekonomske i turističke aspekte, kao i razvoj infrastrukture koji će doprineti da se sagledaju različita gledišta i pronađu kvalitetna rešenja uz učešće svih relevantnih zainteresovanih strana. Takođe, pokušalo se da se zajedno razmotre i definišu modeli upravljanja razvojem planinom Golijom kao turističkom destinacijom uz poštovanje principa zaštite prirode i održivog razvoja.

Za razvoj Golije najviše je bilo predloga vezanih za dalji razovj turizma, eko-turizma, podrška porodičnim biznisima, brendiranje poljoprivrednih i gastronomskih proizvoda i korišćenje brenda Rezervat biosfere za proizvode i usluge sa Golije. Takođe, razmatrana je svrsishodnost urađenog plana za razvoj infrastrukture na Goliiji kako bi se rešili brojni komunalni, saobraćajni i drugi problemi života na Goliji. Takođe, istaknut je značaj pravljenja GIS-a za prostor Golije kako bi moglo da se na najbolji način donose odluke vezane za razvoj na Goliji.

Okrugli sto u Kraljevu je jedan od prvih koji je održan na temu „Golija - prelaz od planiranja ka razvoju“. Kako bi se definisali modeli upravljanja razvojem planinom Golijom, početkom decembra 2017. godine održaće se još jedan okrugli sto u Ivanjici. U radu okruglog stola učestvovale su predstavnice Zavoda: inž. šumarstva Biljana Krsteski i andragog Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost i komunikacije.

Do konačnog definisanja Akcionog plana za upravljanje planinom Golijom i njegove prezentacije u januaru 2018. godine, održaće se javna prezentacija na području Golije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.