Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Pronađene ilegalne zamke za hvatanje strogo zaštićenih vrsta ptica pevačica na Brestovačkom jezeru

Prilikom stručnog obilaska Brestovačkog jezera 01. februara 2017. godine, ornitolog Zavoda pronašao je postavljene zamke za hvatanje strogo zaštićenih vrsta ptica pevačica u blizini brane jezera. Ovom prilikom, uočena su dva mala stabla sa postavljenim štapićima sa lepkom i tri mrtve strogo zaštićene vrste pevačice koje su služile kao mamac za hvatanje sitnih ptica. Na istom mestu nalazio se i kavez sa živim pticama pevačicama, na kojima su se nalazili mamci za hvatanje ptica (štapići sa lepkom).

U cilju preduzimanja hitne intervencije uklanjanja mamaca, spašavanja i zbrinjavanja uhvaćenih strogo zaštićenih ptica i odogovarajućih mera protiv nepoznatih počinioca, obaveštena je nadležna republička ekološka inspekcija o pronalasku zamki za ilegalno hvatanje strogo zaštićenih vrsta ptica, koja je odmah obavestila Policijsku stanicu u Bojniku radi hitne intervencije i uviđaja.

Policijskim uviđajem utvrđeno je da su na Brestovačkom jezeru, na mestu hvatanja ptica nađene:

- zamke sa štapićima namazanim lepkom na jednom stablu drveta i na njemu su se nalazile dve mrtve ptice pevačice: jedan češljugar (Carduelis carduelis) i jedna konopljarka (Carduelis cannabina), koje su služile su za privlačenje divljih ptica pevačica radi ilegalnog hvatanja;

- u kavezu koji je služio kao mamac za hvatanje ptica pevačica nalazile su dve žive jedinke češljugara (Carduelis carduelis) i jedna jedinka konopljarke (Carduelis cannabina) i jedna uginula jedinka čiška (Carduelis spinus);

- zamke sa štapićima namazanim lepkom nalazile su se i na drugom stablu drveta na kome je pronađen jedan mrtav češljugar (Carduelis carduelis), koji je takođe služio za privlačenje ptica pevačica iz divljine radi njihovog ilegalnog hvatanja, i

- na spoljnom zidu čuvarske zgrade iznad brane Brestovačkog jezera nalazila su se još dva kaveza sa uhvaćenim živim pticama pevačicama. U ovim kavezima nalazi se jedan češljugar (Carduelis carduelis), dva čiška (Carduelis spinus) i jedna konopljarka (Carduelis cannabina).

Tokom uviđaja policija je oduzela sve zamke, kaveze, žive i mrtve ptice koje su nađene na brani Brestovačkog jezera i predala republičkim ekološkim inspektorima u policijskoj stanici u Bojniku. Ptice koje nisu povređene su puštene u prirodu, dok će na osnovu prikupljenog materijala, policija pokrenuti istražni postupak.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.