Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Monitoring borovnice Vaccinium myrtillus L.

U periodu od 04. do 06.08.2014. stručni tim Zavoda sproveo je terenska istraživanja u cilju praćenja stanja biljne vrste na Uredbi o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS“, br. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008 i 09/2010), Vaccinium myrtillus L. (borovnica), koja je zbog visokog stepena eksploatacije ploda i mladog izdanka na kontingentu za sakupljanje divlje flore i faune.

Stanje populacije propraćeno je na većem broju lokaliteta u okviru JP NP „Kopaonik“ i Rezervata biosfere „Golija“, u saradnji sa upravljačima zaštićenih područja. Konstatovano je da je rasprostranjenost vrste zadovoljavajuća, da se vrsta na područjima koja su bila izložena požaru uspešno revitalizuje, kao i da se postepeno širi na lokalitete niže nadmorske visine.

Ugroženost vrste vezuje se isključivo za neadekvatan način berbe, koja se obavlja priručno napravljenim „češljevima“ za berbu zelenog, tehnološki nezrelog ploda, a sprovodi je lokalno stanovništvo kao glavni nosilac berbe. Na lokalitetima koji su uzastopno eksploatisani u periodu od nekoliko godina, evidentno je oštećenje biljne mase, koje biljku postepeno uvodi u sušenje.

U narednom periodu obaviće se istraživanje i drugih značajnih lokaliteta za ovu populaciju.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.