Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Obeležavanje svetskog dana vlažnih staništa u Srbiji (WWD SERBIA)

Međunarodni dan vlažnih područja, 2. februar, predstavlja povod da se organizuju različiti događaji koji imaju za cilj da se javnosti uputi glas o značaju zaštite vlažnih staništa za živi svet Planete. Obeležavanje Dana vlažnih staništa na svetskom nivou je proteklo je pod sloganom „Vlažna staništa i poljporivreda: parneri za rast“, kako bi se ukazalo na značaj ovih područja za održivi razvoj loklanih zajedenica kojima je okosnica razvoja poljoprivredna proizvodnja.

Tradicionalno učestvujući u organizaciji ovog svetskog događaja, u Srbiji je održana centralna manifestacija u suorganizaciji Ministrstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Pkorajisnkog sekretarijata za zaštitu životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirod, 31. januara, u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu.

Na manifestaciji su učestvovali upravljači prirodnih dobara koja su proglašena za Ramsarska područja, donosioci odluka za oblast zaštite prirode, predstavnici stručnih insitucija i organizacija vladinog i nevladinog sektora, medija i drugih zainteresovanih strana.

Učesnicima su se ispred organizatora događaja obratili: Jovana Jarić, posebni savetnik ministra Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine ukazujući na zanačaj zaštite vlažnih staništa u okviru ekološke mreže i pripreme za evropsku mrežu prirodnih dobara NATURA 2000; dr Srđan Belij, državni sekretar Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja govoreći o primerima dobre prakse upravljača u prirodnim dobrima; dr Sloboda Puzović, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine koji je ovom prilikom govorio o fondovima za realizaciju progrma upravljanja; Goran Sekulić, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije istakavši da su pored značajnih rezultata u zaštiti vlažnih staništa pred zaštitarima izazovi koji zahtevaju tešnju saradnju lokalnih stejkohldera, nevladinog sektora i stručnih institucija u cilju njihovog usmeravanja ka održivom razvoju. Kao i da je Zavod pored izrade studije za nominaciju NP Đerdap za jedanesto Ramsarsko područje u Srbiji, protekle dve. godine, od 55 studija zaštite izradio oko 20 studija zaštite područja gde su temeljna vrednost upravo vlažna područja. Ispred domaćina skupa učesnicima se obratila direktoraica Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode dr Biljana Panjković naglašivši da stručne kuće poslovima određivanja mera i režima zaštite prirodnog dobra ostvaruju osnovu za dalje usmeravanje upravljanja prirodnim dobrima ka održivom razvoju.

Nakon pozdravnih reči održane su četri tematske prezentacije: Prve dve prezentacije bile su posvećene implemetaciji Ramsarske konvenicje kod nas i uključivanju vlažnih staništa u incijative zaštite u prekoganičnom kontekstu: “Ramsarska konvenicja u Republici Srbiji“ koju je održala Jelena Dučić iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i „Karpatska inicijativa vlažnih staništa“, koju je predstavila Aleksandra Došlić iz Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja. O negativnim uticajima lova na ptice u ramsarskim područjima i incijativi da se razmotri mogućnost zabrane lova u ovim područjima govorio je Milan Ružić iz Društva za proučvanje ptica Srbije u okviru prezentacije „Međunarodni cenzus ptica vodenih staništa (IWC) i njegovo korišćenje u upravljanju vodama Srbije“. O značaju održivog stočarstva i pašarenja u održavanju ekoloških karakteristika vlažnih područja na primeru očuvanih pašnjaka u Srbiji govorio je Miloš Vukelić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije u okviru teme „Poljopriveda u Ramsarskim područjima Vlasina i Peštersko polje“.

Ovom prilikom svoj rad i dobra kojima upravljaju predstavili su:

1. JP „Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Surdulica“ u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine, priredivši u uzložbenom prostoru štand na kome su predstavljene prirodne lepote i resursi Predela izuzetnih odlika „Vlasina“ kroz donete postere, promotivne materijale, suvenire, lekovito bilje i lokalne prehrambene proizvode,

2. Turistička organizacija Sjenica kao predloženi upravljač za Specijalni rezervat prirode „Peštersko polje“, predstvivši prirodne lepote, tradiciju i agrarne proizvode područja, u okviru radnog dela programa promocijom filma „Brend za ekološki trend“ i u propratnom progrmu folklornim nastupom KUD-a „Gajret“ sa guslarom Vukom Pantovićem, dok su hranu sjeničkog kraja učesnici skupa mogli probati na prigodnom štandu, gde su se nalazili i ručni radovi, suveniri i štampani promotivni materijali.

Poseban događaja, u okviru progrma Dana vlažnih staništa, predstavljalo je otvaranje izložbe fotografija autora Lasla Juhasa pod nazivom „Metamorfoze“.

Konvencija o vodenim staništima potpisana je 1971. godine u Iranu, u gradu Ramsaru: Konvencija obezbeđuje osnovu za očuvanje i mudro korišćenje vodenih staništa i njihovih resursa kroz lokalne, regionalne i nacionalne aktivnosti i međunarodnu saradnju. Konvenicju je potpisalo 168 država i na Listi svetski značajnih vlažnih staništa (Ramsarska područja) se trenutono nalazi 2171 područje, koja se prostiru na površini od oko 207 miliona hektara. U Srbiji se nalazi 10 ovakovih područja i idući po redosledu proglašenja to su: Ludaško jezero, Obedska bara, Stari Begej-Carska bara, Slano kopovo, Labudovo okno, Zasavica, Peštersko polje, Vlasonsko jezero, Gornje Podunavlje i Koviljsko-Petrovaradinski rit.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.